آزمون کار

 

محصولات


دیواری

آبگرمکن‌‌های اتوماتیک دیواری

آبگرمکن دیواری
گازی

آبگرمکن‌های گازی مخزن‌دار

آبگرمکن گازی
برقی ایستاده

آبگرمکن‌های اتوماتیک ایستاده

آبگرمکن برقی

آزمون کار


شرکت آزمون کار فعاليت هاي توليدي و بازرگاني خود را در زمينه انواع آبگرمکن هاي برقي، گازي و نفتي از سال 1357 شروع نمود.

اکنون پس از گذشت ساليان متمادي و کسب تجارب فراوان شرکت آزمون کار موفق گرديده تا بعنوان يکي از بهترين و بزرگترين توليدکنندگان در اين زمينه در سطح کشور مطرح باشد.

بیشتر...